Baser - Pilaster

Här hittar du baser som passar tillsammans med våra pilastrar och kapitäler. En bas placeras nederst på pilastern, som en fot.

0